Laparoskopik Ameliyatlar

Kadın doğumla ilgili hastaların merak ettiği konuları anlatmaya çalışıyoruz ama biz yaygınlaştırmak istediğimiz, hastaya tam ulaşmamış, hastanın konforu üzerine etkili olduğunu düşündüğümüz konulara bazen öncelik veriyoruz. Laparoskopik ameliyatları bir kez daha anlatmanın faydalı olacağını düşündüm.

Laparoskopik ameliyatlar on yıllardır kadın doğumda ve birçok branşta da yapılabiliyor. Fakat kadın doğumda ameliyat çeşitliliği ve vaka sayısında son on yıllar içerisinde son derece yükseldi ve artış yaşandı. Hekim arkadaşlarım pek çok kadın doğumcunun laparoskopide çok daha yetkin hale gelmesi, ihtisas aldıkları yerlerden daha kaliteli yetişmesi sayesinde artık bugün kadın doğumcular olarak pek çok tedaviyi laparoskopik olarak yapabiliyoruz. Dolayısıyla özellikle jinekolojik ameliyatlar olacaksa kanser cerrahileri dahil bunları laparoskopik kapalı ameliyatla yapmak mümkün. Bunda hekimin konforu ya da hekimin daha kaliteli ameliyat yapmasını sağlayan yöntemler değil. Bunlar aksine hekimin işini zorlaştıran yöntemler fakat tamamı hastanın ameliyat sonrası toparlamasını daha az ağrı çekmesini ve ameliyat sonrası normal hayatına daha hızlı dönmesini sağlayan ameliyat teknikleri dolayısıyla jinekolojik hastalıklar nedeniyle herhangi bir ameliyat geçirmesi gereken insanların mutlaka o ameliyatın kapalı yapılıp yapılmadığını yapılıyorsa da kapalıyı tercih etmeleri kendi konforları için daha iyi olacağını düşünüyorum.

Laparoskopik (Kapalı) Ameliyatlar Nasıl Yapılır?

Laparoskopik ameliyatlarda hastanın karnını kesmiyoruz ve kamerayı ve ameliyatı yapacağımız aletleri sokacağımız ameliyatın tipine göre 3 ya da 4 tane delik açıyoruz. Bu deliklerin bir tanesine kamerayı yerleştiriyoruz. Diğer deliklerden de ameliyatı yapacağımız elimizin kolumuzun yerine geçecek olan ameliyat aletlerini yerleştiriyoruz. Ameliyat tekniği aslında hekim için açık ameliyata göre daha zor oluyor. Çünkü hekimin konforu için düşünülmüş bir ameliyat tarzı değil. Hasta konforu ön planda tutuluyor. Dolayısıyla bu delikler küçük olduğu için ameliyat sonrası hızlı taburcu normal hayata çok daha hızlı dönüyorlar. Ameliyat sonrasındaki acıları da çok daha az oluyor. Dolayısıyla günümüzde yapılan kadın doğum ameliyatlarında mümkün mertebe kapalı ameliyat yapmaya zorlamak mümkünse kapalı ameliyatı değerlendirmek hastaların daha iyi iyileşmeleri için son derece öne çıkan bir yöntem.

Laparoskopik (Kapalı) Ameliyatların Avantajları Nelerdir?

Laparoskopi uzun yıllardır sağlık alanında kullanılan bir ameliyat tekniğidir. Kadın doğum içerisinde de jinekolojide de yoğun kullanılan bir ameliyat tekniğidir. Fakat son on yıllar içerisinde hekimlerinde laparoskopiye daha çok alışmaları, el becerilerinin gelişmesi sonucu jinekoloji, kadın doğum branşında pek çok ameliyatı kapalı yapabilmeye başladık. Bunlar eskiden mutlaka açık yapılan rahim alma ameliyatları, myom alma ameliyatları, yumurtalık kistleri ve hatta kanser vakaları bile günümüzde kapalı olarak yapılabiliyor. Kapalı ameliyattan kastettiğimiz laparoskopide hasta için avantajlı olan bazı noktalar var. Bu avantajlar özellikle ameliyat sonrası daha hızlı toparlanmasını, daha hızlı iyileşmesini, normal hayatına veya çalışıyorsa iş hayatına daha hızlı dönmesini sağlamak üzere ortaya çıkmaktadır.