Erken Menopoz Nedir?

Dünya’da ortalama menopoz yaşı ülkeden ülkeye değişmekle beraber 50-55 yaş arası seviyelerindedir. Türkiye’de ise ortalama menopoz yaşı 51’dir. Aslında her kadın anne karnına bir fetüs olarak yerleştiğinde belli sayıda yumurtası oluyor. Doğana kadar unların ciddi bir kısmı kaybediliyor. Doğduktan sonrada ergenliğe kadar daha hiç adet görmeden mevcut yumurtalarının ciddi bir kısmını yine kaybediyor. Dolayısıyla ergenliğe girdiğinde kalan yumurtalarıyla birlikte bütün üretken çağını geçiriyor ve sonunda bu yumurtalar da tükendiğinde menopoza giriliyor. Menopoz dediğimiz kavram aslında İngilizce’de adetin durması kavramının birleştirilmiş ve kısaltılmış hali. 1 yıl boyunca adet görmediğiniz zaman menopoz kabul ediliyor fakat menopoz şikayetleri aslında adet kesilmelerinden daha önce başlıyor. Genel menopoz tanımlamasından sonra erken menopozu belirtmek gerekir. Erken menopoz 45 yaşın altında menopoz olma halidir. Bir de prematür dediğimiz daha erken sınıflamasına sokabileceğimiz menopoz ise 40 yaşın altında oluşmasıdır. 40 yaşın altında prematür menopoz olguları tıbben az görülse de hastalar açısından daha büyük problem yaratıyor. Bu insanların bir kısmı ciddi anlamda çocuk sahibi olmakta zorluk yaşayabiliyorlar.

Erken Menopoz Sebepleri Nelerdir?

Yumurtalık hasarı, kemoterapi, ameliyat gibi yumurtalıkları hasar almış ya da yumurtalıkları alınmış insanlar otomatik olarak erken menopoz adayları olabiliyorlar ya da bazı oto immün kollektif doku hastalıklara, bazı genetik hastalıklara sahip olanlar da erken menopoza girebiliyorlar. Fakat böyle bir sebep olmasa bile ailelerde bazen sıklaşabiliyor. Anneler, kardeşlerin tamamı belli bir erken menopoz olgusu yaşayabiliyorlar. Bu tip olgularda da ailesel geçişten de bahsedebiliriz. Dolayısıyla ailenizdeki insanların menopoza girme yaşları sizinle de ilgili bir çağrışım yapılmasını sağlayabilir. Bunun dışında da sebep ne olursa olsun 40 yaşından önce menopoza girdiğinizde prematür menopoz söz konusu.