Polikistik Over Sendromu

Polikistik over sendromu aslında halen gelişmeye ve değişmeye devam eden bir başlıktır. Bazen günümüzde daha modern yazılarda metabolik x sendromu olarak da bahsediyoruz. Tanı kriterleri, tedavi protokolleri yıldan yıla değişen modern yaşamla birlikte kadınlar görülme oranı son derece artmış ve artık eskiye göre son derece daha sık bir şekilde problem yaratan bir tıbbi durumdur. Hastalarımız hastalık kelimesini duyduklarında genelde bir organın çalışmaması anlaşılıyor fakat polikistik over sendromunda insanların çalışmayan herhangi bir organları yok, aslında bütün organları düzgün çalışıyor fakat birbirleriyle uyum içinde çalışmıyorlar.

Polikistik Over Sendromunda Şikayetlerin Tedavisi Mümkün mü?

Bir kadının hormon düzenini düzenleyen üç tane en önemli organı hipofiz bezi, böbrek üstü bezi ve yumurtalıkların oluşuyor. İşte bu polikistik over sendromu da bu üç organ arasındaki iletişimin bozulduğu ve birbirleriyle uyumlu çalışamadıkları durumlarda ortaya çıkan bir şikayet ve yoğun olarak glukoz intoleransı veya şekere meyilli olmak gibi durumlarla da karakterizedir. Dolayısıyla çok sık görülüyor. Geniş bir konu olmakla birlikte şikayetlerin tedavisi mümkün. Polikistik over sendromunun kendisini geçirmek gibi bir hedef gütmüyoruz fakat hastanın şikayetlerine göre şikayetlerini azaltıyoruz ya da geçiriyoruz. Polikistik over sendromunda en sık görülen üç şikayet: tüylenme ve kıllanmada artış, adetlerde gecikme, çocuk olmada zorluk. Bunların herbirini uygun tedavilerle aşmak mümkün fakat hastayla birlikte uyumlu bir tedavi planlamasının mutlaka yapılması gerekmektedir.