Yüksek riskli gebelikler deneyimli bir tıbbi ekip dışında donanımlı bir merkeze de gereksinim duyulan anne, bebek veya her ikisi için hayati yada kalıcı hasar içerebilecek tıbbi durumlardır. Erişkin ve Yenidoğan Yoğun bakım hizmetleri önem arz eder.

  • Gebelik ve hipertansiyon, preeklampsi
  • Büyüme gerilikleri
  • Gestasyonel DM (Gebelik şekeri)
  • Plasenta (bebek eşi) yerleşim anormallikleri
  • Bebekte organ veya sistem anormallikleri
  • Erken doğum eylemi ve erken doğum riski
  • Amniyon mayii eksikliği veya fazlalıkları